Аудандық бөлімдер

Жарма ауданының жер қатынастары бөлімі

вакансия

1) иесіз жер телімдерін анықтау және оларды есепке қою бойынша жұмыстар ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармағы (1) тармақшасы);
2) жер телімдерін беру және олардың мақсаттық сипатын өзгерту жөніндегі ауданның жергілікті атқару органының ұсыныстарын және шешімдерінің жобасын даярлау Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 14-1 бабы 3) тармағы (2) тармақшасы);
3) аудандық атқарушы органның жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу және барлауға байланысты жер қойнауын пайдалану мақсаты  үшін жер телімдерін беру бойынша ұсыныстары мен шешімнің жобаларын әзірлеу (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3) тармағы 2-1) тармақшасы);
4) мемлекеттік қажеттіліқтер, үшін жер учаскелерін алып қою жөнінде ұсыныстар дайындау (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3) тармағы 3) тармақшасы);
5) жер учаскелерінің бөліңетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3) тармағы 4) тармакшасы);
6) Мемлекет жекеменшікке сататын нақты жер телімдерінің каластрлық құнын (бағалау) бекіту (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармағы 5) тармақшасы);
7) жерге орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру жэне жер учаскелерін қалыптастыру жөніндегі жерге орналастыру жобаларын бекіту (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармагы 7) тармақшасы);
8) жерді аймақтарга бөлу жобаларын жэне ауданның жерін ұтымды пайдалану жөніндегі багдарламаларды, жобалар мен схемаларды әзірлеуді ұйымдастыру (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 1 тармагы 7) тармақшасы);
9) елді мекендердің аумақтарының жер-шауашылық құрылымының жобасын жасауды ұйымдастыру (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 1 тармагы 8) тармақшасы);
10) жер сауда-саттыгын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді' ұйымдастыру (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармағы 9) тармақшасы);
11) жерді пайдалану мен қорғау мәселелеріне қатысты аудандық бағдарламалардың, жобалар мен схемалардың сараптамасын жүргізу (Қазақстан Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармагы 10) тармақшасы);
12)  ауданның жер балансын жасау (Қазақстан Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармағы 11) тармақшасы);
13) жер телімдерінің иелерінің және жер пайдаланушыладың, сондай-ақ  басқа да жер кұқық қатынастары субъектілерінің есебін жүргізу (Қазақстан Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармагы 12) тармақшасы);
14) жер теліміне бірдейлендірілген кұжаттарды беру (Қазақстан Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармагы 13) тармақшасы);
15) ауыл шаруашылыгы сипатыдагы жер телімдерінің төлқұжаттарын беру (Қазақстан Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармагы 15) тармақшасы);
16) өз кұзыреті шегінде жер учаскесін сатып алу-сату шарттары мен жалдау және жерді уақытша өтеусіз пайдалану шарттарын жасасу жэне жасалган шарттар талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармагы 16) тармақшасы);
17)  Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 71 бабына сэйкес ауданның жергілікті атқарушы органының іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануга рұқсат беруі жөнінде ұсыныстар - дайындау (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3 тармагы 14-1) тармақшасы);
18)  ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жөнінде ұсыныстар дайындау (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3) тармагы 18) тармақшасы);
19) жерлерді резервілеу бойынша ұсыныстарды даярлау (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1 бабы 3) тармагы 19) тармақшасы);

Бөлім құқылы:
1) өз құзыретіне жататын мәселелерді шешуге қажет ақпараттарды, құжаттарды және материалдарды мемлекеттік органдардан, мекемелерден, ұйымдардан, лауазымды тұлғалардан, жер телімдері иелерінен және жерді пайдаланушылардан заңнамада белгіленген тәртіпте сұрауға;
2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негіздер бойынша тиісті органдарға ұсыныстар мен жер пайдалану құқығын тоқтатуды енгізу;
3) жерлерді тиімді пайдалану және қорғау мәселелерінде аудандық бағдарламаларға, сызбаларға, жобаларға сараптама жүргізу;
4) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына қайшы жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдардың нормативтік құқықтық актілерін жою туралы ұсыныстарын белгіленген тәртіпте енгізу;
5) құрылыс салу, объектілерді пайдалану, пайдалы қазбаларды өңдеу, агротехникалық, орман суару және басқа да жұмыстарды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының жер заңнамасын бұзушыларға шара қолдану үшін тиісті органдарға ұсыныстар енгізу;

 Бөлім өзінің құзыреттілігі шеңберінде міндетті:
1) Осы Ереженің 14 тамағында белгіленген функцияларды орындауға;
2) өз қызметінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз етуге;
3) құжаттарды белгіленген тэртіпте орындауды сақтауға.

Бөлімнің мекен жайы: Жарма ауданы,  Қалбатау ауылы, Достық көшесі 98;
 Жұмыс істеу уақыты: 09-00-ден 18-30 дейін;
 Байланыс телефондары: 8(72347) 65801, 8(72347) 65875;

 

Парақтар өзгертілді: 27-06-2019