Ескерту

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 41-бабы 5-тармағына сәйкес үкіметтік емес ұйымдар  (қоғамдық бірлестік, қоғамдық қорлар, заңды тұлғалар ұйымдары) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға жыл сайын 31 наурызға дейін өз қызметі туралы мәліметтерді ұсынады.

Коммерциялық емес үйымдардың мәліметтер ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2016 жылғы 19 ақпандағы «Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» № 51 бұйрығымен реттеледі.

Жоғарыда аталған Ережелер және Әдістемелік ұсынымдармен ресми сайтта толық танысуға (infonpo.kz), сондай-ақ мәліметтерді электрондық түрде өткізуге болады.

Коммерциялық емес ұйымдардың уәкілетті органдарға мәліметтерді ұсынбауы, уақтылы ұсынбауы, сол сияқты анық емес немесе жалған мәліметтерді ұсынуы үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған  (Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 489-1-бабы).

Сондай-ақ, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес (ҚР Қаржы минисрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 739 бұйрығы)ҮЕҰ Дерекқорында мәліметтері жоқ коммерциялық емес ұйым мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен қарастырылған, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді.