Денсаулық сақтау

2018жылдың 2 жарты жылдығындағы тұрғындардың аурушаңдығы

Жеке аурулар мен класс атауы 100 мыңхалыққашаққандаөміріндеалғашқыреттіркелгенаурулар саны
барлығы ересектер жасөспірімдер балалар
2018жылдың1 жарты жылдығы
- Тұрғындараурушаңдығы (барлықаурулар) оныңішінде: 13840 7889 682 5269
1 Қатерліісік 25 25    
2 Қантдиабеті 36 36    
3 туберкулез 14 14    
4 сифилис (барлықтүрі), соныменқатартуабіткен сифилис 2 2    
5 Жарақаттар, уланулар 739 505 52 182
6 Психикалықбұзылулар 4 4    
7 Наркологиялықбұзылулар (маскүнемдік) 3 3    
8 Анемия 223 66 9 148
- Қанайналымжүйесініңаурулары (барлығы) оныңішінде: 841 805 22 14
1 қанқысымынкөтеретінаурулар 377   2 375
2 ИБС (барлығы), 107 107    
3 Оныңішіндежедел миокард инфаркты 4 4    

2017 жылдың 12 айындағы  тұрғындардың аурушаңдығы


Жеке аурулар мен класс атауы 100 мың халыққа шаққанда өмірінде алғашқы рет тіркелген аурулар саны
барлығы ересектер жасөспірімдер балалар
2017 жылдың 12 айында
- Тұрғындар аурушаңдығы (барлық аурулар) оның ішінде: 29289 15606 1849 11834
1 Қатерлі ісік 68 68    
2 Қант диабеті 46 45   1
3 туберкулез 24 21   3
4 сифилис (барлық түрі), сонымен қатар туа біткен сифилис 7 6   1
5 Жарақаттар, уланулар 1556 1053 112 391
6 Психикалық бұзылулар 11 8   3
7 Наркологиялық бұзылулар (маскүнемдік) 12 12    
8 Анемия 939 396 85 458
- Қан айналым жүйесінің аурулары (барлығы) оның ішінде: 1518 1438 44 36
1 қан қысымын көтеретін аурулар 716 712 4  
2 ИБС (барлығы), 231 231    
3 Оның ішінде жедел миокард инфаркты 12 12    

 

Мұрағат

2017 жылдың тұрғындардың аурушаңдығы  
2016 жылдың тұрғындардың аурушаңдығы  
2015 жылғы тұрғындардың аурушаңдығы  
2015 жылдың 1 жартыжылдығындағы тұрғындардың аурушаңдығы  
2015 жылдың 1 тоқсанындағы тұрғындардың аурушаңдығы  
2014 жылдың 3 тоқсанындағы тұрғындардың аурушаңдығы  
2014 жылдың 1 жартыжылдығындағы тұрғындардың аурушаңдығы  
2014жылдың 1 тоқсанындағы тұрғындардың аурушаңдығы  
2013 жылға тұрғындардың аурушаңдығы  
2013 жылдың 1 жарты жылдығындағы тұрғындардың аурушаңдығы  
     
Парақтар өзгертілді: 12-07-2018