Ақпараттық технологиялар

Компьютерлік сауаттылық

«Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бағдарламасы»

Курстың мақсаты:

Қазіргі дербес компьютерде жұмыстың практикалық дағдысын тыңдаушыға беру («пайдаланушының сенімді» деңгейін). Алынған білімдер кез-келген пәндер бойынша  оқу жұмыстарын құру және (баяндамаларын, рефераттары...) әдемі рәсімдеуде көмектеседі.
Курс қажетті «Компьютерлік сауаттылықтан» басқа, пайдаланушыны компьютерді пайдалы және тиімді пайдалану мүмкіндігіне тартады.
Тыңдаушыны Интернеттің әлемдік желісіндегі  тиімді және қауіпсіздік жұмысын үйретеді.
Алынған білімдер ғылымдық жұмыстарды (баяндамалар, рефераттар...) құруға, сондай-ақ басқа қалалар мен елдердегі әріптестермен қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Курс нқызметкерлерге түгелдей пайдалы ақпарат берумен, этика мен қауіпсіздік желісінің қағидаттарын үйретеді.

Курстың сипаттамасы:

Тыңдаушы компьютермен жұмыс істеудің негіздерін үйретеді: оның неден тұратынын және оның әр-түрлі бөліктерінің не үшін керек екенін, Windows XP операциялық жүйесінде және (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint бағдарламалық өнімнің пакеттерінде) жұмыс істеуді үйретеді.
Оқу нәтижесінде ДК сеніммен пайдаланушы болып шығады.
Осы курс кез-келген компьютерлік бағдарламаларды одан әрі үйренуге негіз болып табылады.
Сондай-ақ курс бағдарлама көлемінде білімі бар, бірақ оларды жүйелендіргісі келетіндерге пайдалы, сондай-ақ жұмыстардың жаңа тәсілдері мен әдістері есебінен өзінің тиімділігін арттырады.
Тыңдаушыны Интернетке өздігінен қосылуға, электрондық пошта бойынша достарымен хат-жазысуға үйретеді.

Тыңдаушы курсты бітірген кезде білетін болады:

 • Сіздердің тапсырмаларыңызға жауап беретін компьютерді таңдау
 • Жұмыста стандарттық бағдарламаларды пайдалану
 • Біп уақытта бірнеше бағдарламалармен жұмыс істеу, бірнеше терезеден өз-ара іс-қимылды жүзеге асыру
 • Windows XP анықтамалық жүйесін пайдалану
 • Файлдар мен папкаларды құру, жою, орнына келтіру, басқа ат беру
 • Компьютерді ақпаратты іздеуді жүзеге асырады
 • Құрылған объектілерді көшіру және орналастыру
 • Paint, Power Point графикалық редактордың көмегімен бояулы суретті құрады
 • Дискілерде ақпаратты сақтайды
 • Жиі пайдаланылатын файлдар үшін ярлыктарды құрады
 • Ақпаратты мұрағаттау және мұрағаттарды орнына келтіреді Жергілікті желіде жұмыс істеу
 • Желіге қосылған ДК ресурстарына қол жеткізуді реттеу Жергілікті желіде электрондық поштаны еркін пайдалану
 • Word бағдарламасының көмегімен құжаттарды құру
 • Суреттердің, рамалардың, құю және түрінің және WordArt объектілерінің көмегімен құжаттарды әдемі рәсімдеу
 • Құжаттарда кестені құру және рәсімдеу
 • Колонтитулдардың көмегімен басып шығарылатын құжаттарды рәсімдеу
 • Құжаттарды қағазға басып шығару
 • Excel бағдарламасының көмегімен электрондық кестені құру
 • Кестені деректерімен тез толтыру
 • Формулалардың көмегімен есептерді тиімді жүргізу
 • Деректерді өсу, кему және алфавит бойынша іріктеу
 • Кестенің негізінде графиктер мен диаграммаларды құру Кестені әдемі рәсімдеу, колонтитулды қосу және қағазға басып шығару
 • Power Point бағдарламасының көмегімен презентацияны құру және демонстрациялау
 • Internet Explorer браузерін тиімді пайдалану
 • Электрондық поштамен кәсіптік жұмыс істеу, пошталық клиенттің жәнеWeb-поштаның жұмыстарының қағидаттарын, негізгі айырмасы мен ерекшелігін білу
 • әр-түрлі іздеу жүйелерінің сұранымдарының тілін сауатты пайдалану


Курстың мазмұны

 

Тақырыбы

Академ. сағаттар

1

Кіріспе және дербес компьютермен алғашқы танысу

2

Windows-ты меңгеру

2

3 

Папкалармен және файлдармен тиімді жұмыстар
Объектілерді құру, орналастыру және көшіру

2

4 

Деректерді мұрағаттау

2

5

Жергілікті желі

2

6

Wordтағы жұмыс. Құжаттарды жасау және рәсімдеу

5

7 

Сүреттерді қою. Мәтіндік кестелерді тез құру және рәсімдеу Құжаттарды қағазға басып шығару

3

8 

Работа в Excel-де жұмыс. Электрондық кестелерді құру

5

9 

Диаграммаларды есептеу және құру

2

10

Работа в PowerPoint-те жұмыс істеу. Әдемі бояулы презентацияны құру.

5

11

Интернет бойынша кіріспе және алғашқы саяхат. Интернетке қалай қосылуға болады. Интернет мүмкіндігі. Internet Explorer-де жұмыс

5

12

Электрондық поштамен жұмыс. Outlook Express бағдарламасымен тиімді жұмыс. Web-почта

3

13

Тестілеу

2

Барлығы:

40

Курсқа міндетті алдын-ала дайындық

 

Талап етілмейді
Алдын-ала дайындықтың болуы табысты жетістіктерге жеткізеді. Алдын-ала дайындық басқа курстардың атауы түрінде көрсетіледі (Міндетті алдын-ала дайындық)
Сізге көрсетілген курстың бағдарламасын  өзініңіз оқып, бағалауыңыз керек, осы бағдарламаға сәйкес біліміңіз мен тәжірибеңіз бар ма.
Егер сіз ұсынылған курстың 85-90% біліміңіз бар болса, онда сіз Міндетті түрде алдын-ала дайындықтан өтуіңіз керек, сонан кейін таңдаған курсыңда сапалы оқуыңызға болады

Ақысыз курстар

Курста келесі мәселелер қарастырылады:

1-модулі. Кіріспе және дербес компьютермен алғашқы танысу
 • Компьютер деген не
 • Компьютер қалай жұмыс істейді және қайда пайдаланылады
 • Күтім ережесі және техникалық қауіпсіздік
 • Ақпараттың өлшем бірлігі
 • Компьютер құрамындағының негізгі құрылымдары
 •  Клавиатура мен тышқанмен танысу
 • Қандай компьютер сатып алу керек
 • Компьютерді өзің құрастыру үшін нені үйрену керек
 • Компьютерді қалай дұрыс қосу және сөндіру керек

2-модулі. Windows-ты меңгеру

 • Операциондық жүйе деген не және ол ДК қалай басқарады
 • Операциондық жүйелерге қысқаша шолу
 • Жұмыс столы және оның құрылымы
 • Windows терезесінің құрылымы
 • Терезелерді қалай басқару керек
 • Стандарттық бағдарламаларды іске қосу
 • Windows жүйесінің анықтамалығы

3-модулі. Папкалармен және файлдармен тиімді жұмыстар
Объектілерді орналастыру және көшіру

 • Файлдар мен папкалар деген не
 • Файлдардың атауы
 • Каталогтардың бұтағы
 • "Жол көрсетуші" бағдарламасы
 • Папкалар мен файлдарды құру
 • Папкалар мен файлдардың атын өзгерту
 • Папкалар мен файлдарды жою

·  Қалтадағы жойылған папкалар мен файлдарды орнына келтіру

·  Алмастыру буфері мен тышқанның көмегімен папкалар мен файлдарды көшіру және орналастыру

 • Дискетаға тез көшіру
 • Өз компьютеріңдегі немесе жергілікті желідегі папкалар мен файлдарды іздеу 

4-модулі. Деректерді мұрағаттау

 • Мұрағаттау деген не және олар не үшін керек
 • WinZip, WinRar мұрағаттарымен практикалық жұмыс
 • Мұрағатты құру
 • Мұрағаттан шығару

5-модулі. Жергілікті желі. Жергілікті желідегі электрондық поштамен тиімді жұмыс

 • Негізгі ұғымдар
 • Жергілікті желінің ресурстарын қарау
 • Жергілікті желідегі өз компьютеріңнің ресурстарға қол жеткізуді қалай ұйымдастыру керек
 • Жергілікті желідегі электрондық пошта

6-модулі.  Wordтағы жұмыс. Құжаттарды жасау және әдемілеп рәсімдеу

 • Word терезесін шолу
 • Құжаттарды құру тәсілдері
 • Мәтіндік фрагменттерді бөлу ережесі
 • Жазу ережесін тексеру
 • Құжаттарды форматтау (шрифт, колонтитулы, бөлімдер, стилдер, абзац, тізбелер, колонкалар)
 • Шетін және құюды рәсімдеу

7-модулі. Суреттерді қою. Мәтіндік кестелерді тез құру және рәсімдеу Құжаттарды қағазға басып шығару

 • Суреттерді қою
 • «Суреттемені реттеу» құралдарының панелі
 • Автобейнелерді және WordArt объектілерін қою
 • «Суреттерді салу» құралдарының панелі
 • Кестелерді жасау және рәсімдеу
 • «Кестелер және оның шегі» құралдарының панелі
 • Құжаттарды қағазға шығаруға дайындау

8-модулі. Excel-дегі жұмыс. Электрондық кестелерді жасау

 • Excel терезесін шолу
 • Кестелердің құрылымы (бағандары, жолдары, ұяшықтар)
 • Деректерді енгізу
 • Бірыңғай деректермен кестені қалай автоматтауға болады. Автотолықтыру
 • Ұяшықтарды форматтау

9-модулі. Диаграммаларды есептеу және құру

 • Формулалар мен жәй есептеулерді пайдалану
 • Автоқосынды
 • Деректерді іріктеу
 • Диаграммаларды құру
 • Диаграммаларды әдемі рәсімдеу

10-модулі.  PowerPointтегі жұмыс. Әдемі презентацияны құру.

 • Презентацияны құрудың тиімді тәсілдері
 • Конструктор мен шаблондарды пайдалану
 •  Слайдтарды рәсімдеу
 • Анимацияны реттеу
 • Презентацияның демонстрациясы
 • Қорытынды жұмыс

11-модулі Интернет бойынша кіріспе және алғашқы саяхат. Интернетке қалай қосылуға болады. Интернет мүмкіндігі. Internet Explorer-де жұмыс

 • Что такое Интернет деген не және ол не үшін керек
 • Үйде Интернет желісіне қалай қосылуға болады
 • E-mail, ftp, www, ip-телефониясының мүмкіндігіне қысқаша шолу
 • Internet Explorer браузерімен негізгі жұмыстар, өз компьютеріңнен алынған ақпаратты сақтау
 • Google, Yandex, Rambler ақпараттық-іздеу порталы
 • Е-үкімет (қажетті ақпаратты іздеу, формулярды қағазға басып шығару)
 • Интернет-қызмет (қонақ үйлерінде брондау, заказ туріс-сапарға тапсырыс, мәтіндерді аудару және т.с.с.)
 • Интернет-банкингі (www.my.bta.kzwww.homebank.kz)
 • е-төлемдер (Интернет-дүкендер және т.с.с.)
 • Чаттар, форумдар, ICQ
 • Интернетке арқылы шығу, Итнтернет арқылы ұялы телефондарға хабарлама жіберу
 • Ip-телефониясы (skipe бағдарламасы)
 • Чаттар, форумдар, ICQ
 • Қашықтықтан оқыту
 • Провайдерді таңдау өлшемдері

12-модулі Электрондық поштамен жұмыс. Outlook Express бағдарламасымен тиімді жұмыс. Web-почта

 • Электронная пошта қалай жұмыс істейді
 • Үйде поштаның жүйесін реттеу
 • Хаттарды құру, жіберу және қабылдау
 • Хаттарды жазу кезіндегі тонының жақсы ережесі
 • Хабарламаға жауап және оны жіберу
 • Әдемі хаттарды құру
 • Хаттарға файлдарды бекіту
 • Жеке ақысыз пошталық адресті алу
 • Web-поштамен жұмыс

13-модулі. Тестілеу

 

 

 

Парақтар өзгертілді: 10-11-2016